POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.
Administratorem danych osobowych jest Lingua-Expert Instytut Języków Obcych Natalia Grabarska.
Na stronie www.lingua-expert.pl można wykonywać różne czynności: zapisać się online na kurs, na obóz językowy, wypełnić formularz kontaktowy lub wysłać prośbę o kontakt za pomocą maila. Dzięki informacjom uzyskanym od użytkowników, możemy realizować dla nich te usługi.
Celem  Polityki Prywatności jest określenie:
•             kto jest administratorem danych osobowych,
•             w jakim zakresie i w jakim celu dane osobowe są przez nas przetwarzane,
•             komu są udostępniane i jak są chronione.
Informujemy,  że  każda osoba może  swobodnie decydować o tym, czy chce przekazać nam swoje dane, lub czy i w jakim zakresie skorzysta z naszego serwisu.
Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) – zwane “RODO”.

2. Zakres polityki prywatności. Kogo dotyczy?
Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Lingua-Expert Instytut Języków Obcych danych osobowych obecnych, byłych oraz potencjalnych Klientów oraz wszystkich odwiedzających i korzystających z usług naszej strony firmowej:
www.lingua-expert.pl
Uzupełnieniem niniejszej polityki mogą być informacje przekazywane przez Lingua-Expert Instytut Języków Obcych w momencie zbierania danych osobowych przy okazji przygotowania i realizacji poszczególnych usług, formularzy kontaktowych (zapis na kurs, prośba o kontakt, zapytanie ofertowe, rezerwacja miejsca na kursie lub szkoleniu, zgłoszenie uczestnika kursu, szkolenia, itp).

3. Administrator.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako ich administrator.
Siedziba firmy znajduje się w Głogowie przy ul. Aleja Wolności 11/1.
W celu uzyskania wszelkich informacji związanych z nadzorem nad Twoimi danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami za pomocą maila: biuro@lingua-expert.pl

4. Jakie dane osobowe zbieramy?
Zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe:
•               imię i nazwisko,
•               adres mailowy,
•               numer telefonu,
•               adres zamieszkania i adres korespondencyjny,
•               dane do fakturowania,
•               numer PESEL,
•               firmę z którą jesteś powiązany/a oraz stanowisko,
•               informacje kontaktowe, takie jak nazwę i adres firmy lub firmy którą reprezentujesz, numery telefonów i adresy email, które nam podasz,
•               udział w naszych wydarzeniach takich jak kursy,  szkolenia, warsztaty, spotkania itp.;
•               wszystkie typy komunikacji z Tobą,
•               zainteresowania naszymi produktami lub usługami.
Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów.

5. W jakim celu zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane mogą być przetwarzane w następujących celach i w zależności od charakteru naszej relacji lub usług z których będziesz korzystać, korzystasz lub skorzystałeś:
•             wykonanie umowy lub działania podjęte przed zawarciem umowy, jeżeli np. korzystasz lub zamierzasz skorzystać z naszych usług szkolenia, kursu, itp.
•             zarządzanie naszymi relacjami;
•             zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi np. by spełnić wymogi ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych
· przesyłania za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji handlowych i o treści marketingowej i promocyjnej, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f
RODO w zw. z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne oraz w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. na podstawie dobrowolnej zgody, do momentu jej wycofania.
•             realizacja i zarządzanie kontaktami z firmą, z którą jesteś powiązany/a.

6. Usługi – informacje handlowe – klienci
Jeżeli występujesz w swoim imieniu lub imieniu firmy lub instytucji, którą reprezentujesz, jesteś naszym klientem, kontrahentem lub innym partnerem biznesowym wiedz, że możemy kierować do Ciebie oraz do Twojej organizacji na podany przez Ciebie adres korespondencji lub poczty elektronicznej informację o naszych produktach i usługach na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Dane podane przez Ciebie jako reprezentanta firmy poprzez usługę w/w  traktujemy jednak jako Twoje prywatne dane.
Informujemy że masz możliwość rezygnacji z otrzymywania naszych informacji. Korzystając z tego prawa Twoje dane lub firma lub instytucja, którą reprezentujesz zostanie wypisana z usługi newsletter a Twoje dane zostaną usunięte.
Nasza oferta produktów i usług może jednakże trafić do Twojej organizacji w związku z realizacją naszych prawnie usprawiedliwionych interesów i może być związana z inną formą naszej współpracy.

7. Formularze kontaktowe
Jeżeli chcesz nawiązać z nami współpracę, skorzystać z naszych usług lub produktów lub zadać nam pytanie możesz przekazać nam swoje dane osobowe poprzez dostępne na naszych stronach formularze kontaktowe. Nie żądamy wówczas zgody na przetwarzanie Twoich danych, gdyż przetwarzamy je w oparciu o nasze usprawiedliwione interesy, którymi są udzielenie odpowiedzi na zadanie pytanie, marketing naszych produktów i usług (np. jeżeli chcesz otrzymać od nas ofertę) albo działania zmierzające do zawarcia umowy ( np. jeżeli masz zamiar zapisać się na nasz kurs, szkolenie, warsztat, spotkanie itp.).

8. W oparciu o jakie podstawy prawne przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne, aby spełniać obowiązki prawne, które są na nas nałożone przez RODO i przepisy krajowe:
•             w oparciu o Twoją zgodę (np. gdy chcesz otrzymywać informację handlową).
Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie poprzez zastosowanie się do szczegółowych instrukcji co do przetwarzania lub instrumentów pozwalających na jej wycofanie poprzez skontaktowanie się przez e-mail: biuro@lingua-expert.pl
•             Przetwarzając Twoje dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich, będziemy podejmować właściwe działania by zabezpieczyć Cię przed możliwymi szkodami. Nasze uzasadnione interesy mogą obejmować, na przykład, cele marketingowe (promocję naszych produktów i usług). By dowiedzieć się więcej na temat wskazanych interesów, zobacz wymienione wyżej cele, dla których przetwarzamy dane osobowe;
•             na podstawie zawartej umowy w celu niezbędnym do jej wykonania lub na podstawie działań zmierzających do jej zawarcia (np. gdy zapisujesz się na kurs, szkolenie, warsztat, spotkanie itp.)

9. Jak zbieramy Twoje dane?
Większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazałeś/aś nam z własnej woli. Jednakże w niektórych, sporadycznych przypadkach, zwłaszcza jeżeli korzystasz z naszych określonych usług możemy przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować względem Ciebie na podstawie innych informacji, które nam przekazujesz oraz które pozyskujemy w toku relacji z Tobą. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne lub będą niezwłocznie usuwane.

10. Gdzie są przetwarzane Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe  na terytorium Polski. W przypadku zlecania usług  podwykonawcom, z których korzystamy lub będziemy w przyszłości korzystać, część Twoich danych może być przekazana innym podmiotom. Jednakże, każdy nasz partner, któremu powierzymy przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie je przetwarzać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania lub inny instrument prawny. Dochowujemy staranności, aby zbieranie, otrzymywanie, używanie, udostępnianie lub inne operacje na Twoich danych osobowych odbywały się zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą polityką prywatności oraz naszymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami.
Lingua-Expert Instytut Języków Obcych posiada procedury i standardy w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania.
Tylko grupa upoważnionych lub autoryzowanych pracowników Lingua-Expert Instytut Języków Obcych będzie posiadać dostęp do Twoich danych z racji konieczności posiadania takiego dostępu (administracja, księgowość).
Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim władzom publicznym, gdy wynika to z przepisów prawa (np. by uniknąć przestępstwa lub oszustwa lub by spełnić polecenie sądu lub inny obowiązek prawny polskiego lub unijnego organu lub sądu).

11. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
– dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
– przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
– możliwości logowania do serwisu;
– utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
Serwis przechowuje pliki cookies do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki) lub przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

12. Jak zabezpieczamy Twoje dane?
Lingua-Expert Instytut Języków Obcych zobowiązuje się właściwie chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem.
Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi (np. ustawa o rachunkowości) oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

13. Jakie masz prawa?
W każdym czasie masz prawo dostępu do danych osobowych oraz możliwość ich aktualizacji i zmiany. Możesz zrealizować również wszelkie inne prawa jakie posiadasz na mocy obowiązujących przepisów prawa ochrony danych, a w szczególności prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz, wykreślonym prawem zakresie, prawo przenoszenia części Twoich danych do innych organizacji. Masz również prawo do sprzeciwu względem pewnych rodzajów przetwarzania Twoich danych osobowych, jak również w wypadku, gdy prosiliśmy o Twoją zgodę, na wycofanie tej zgody w każdym czasie. Wymienione prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach – np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Twoich danych. Jeśli pragniesz skorzystać z należnych Ci praw, prosimy o kontakt na adres: biuro@lingua-expert.pl
Możesz również skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg w odniesieniu do niniejszej polityki prywatności.
Masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. W jaki sposób dbamy o Politykę Prywatności?
Poddajemy politykę ciągłej aktualizacji i poinformujemy Cię o jakichkolwiek zmianach poprzez opublikowanie zaktualizowanej polityki na naszej stronie lub przedstawimy zmiany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w celu jej opublikowania.